Tử hình 11 bị cáo trong đường dây mua bán gần 2.000 bánh heroin

  Sau ba ngày làm việc khẩn trương, chiều ngày 27-11-2019, T.oà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tu.yên 11 á.n t.ư h.ình, 1 á.n t.ù c.hung th.ân đối với 12 b.ị c.áo trong đ.ường d.ây m.a t.u.y liên tỉnh, x.uyên quốc gia với số lượng rất lớn. Đây là phiên t.òa có bản á.n t.u nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  Loading...

  C.ầ.m đầ.u d.ường d.ây này là bị cáo Vi Văn Thế (SN 1971, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn). Từ tha ng 6-2016 đến khi bị b.ắt gi.ữ, Thế đã điều hành đường dây mua ba n vận chuyển tr.ót lọ.t gần 2.000 ba nh he ro in từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ, thu lợi b.ất ch.ính số tiền khổ.ng l.ồ.

  Các b.ị c.áo được dẫn giải đến phiên xé.t x.ử.

  Ngày 28-4-2018, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt đối tượng Hoàng Văn Sông (SN 1957 trú tại Bản Dọn, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc), t.a.ng v.ậ.t th.u gi.ữ 20 ba nh he ro in. 

  Ngày 19-7, Ban chuyên a n b.ắt thêm một số đối tượng khác thu thêm được 20 ba nh he ro in. Các đối tượng này đều là những m.ắt x.ích quan trọng, tham gia đắc lực giúp Thế mua ba n, vận chuyển m,a t.u.y qua biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ. 

  Trong khi đó, Tổng đội phòng c.hống m,a t.u.y Ty Công an Quảng Tây, Trung Quốc bắt giữ một số đối tượng, t.a.ng vậ.t thu giữ 179 ba nh he ro in. Quá trình đi.ều tr.a các đối tượng nhận số m,a t.u.y trên do Vi Văn Thế cung cấp. 

  Hội đồng x.ét x.ử tuyên a n t.ư hình 11 bị cáo.

  Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21-7-2018, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Vi Văn Thế tại Hà Nội khi đang chuẩn bị lên đường đi Nghệ An rồi trố.n sang Lào; và đang tiếp tục tr.uy n.ã 5 đối tượng đang bỏ tr.ốn.

  Xét hành vi đặc biệt nghiêm trọng của 12 bị cáo, Hội đồng xét x.ử tuyê.n a n t.ư hình với: Vi Văn Thế, Quách Thị Xiệp, Vi Văn Sấn, Lộc Văn Ngan, Hoàng Văn Pó, Hoàng Văn Sông, Hoàng Văn Phóng, Hoàng Văn Ỷ, Hoàng Văn Hun, Lăng Văn Thượng, Mã Văn Kha nh. a n ch.ung th.ân đối với bị cáo Lưu Tuấn Hưng. Các bị cáo phải chịu h.ình ph.ạt bổ sung gần 1 tỷ đồng và bị tr.uy thu toàn bộ số tiền thu lợi .bất c.hính do buôn ba n m,a t.u.y mà có. 

  Hình phạt nghiêm minh của Pháp luật đối với 12 bị cáo chắc chắn sẽ là bài học r.ă.n đ.e đối với tất cả những kẻ ham muốn làm giàu bằng con đường mua ba n m,a t.u.y.

  create

  Nguyễn Thái - Minh Anh / cand.com.vn

  Loading...
  Loading...