CLIP: Hàng nghìn người đổ về Sơn La trải nghiệm cây cầu kính 5D đầu tiên tại Việt Nam